“Не пакідайце ‒ ж мовы нашай беларускай, каб не умёрлі!”

“Гаворка, язык і ёсць адзежа душы”

Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, але наперш трэба знаць сваю”


“Можа, хто спытае: гдзе ж цяпер Беларусь? Там, братцы, яна, гдзе наша мова жывець: яна ад Вільна да Мазыра, ад Вітэбска за малым не да Чарнігава, гдзе Гродна, Міньск, Магілёў, Вільня і шмат мястэчкаў і вёсак…”